Häxans Hus – Allt om häxor, kraft, tro och magi

När det handlar om den svenska historiska tron på häxor, så bottnar denna i något som är start förknippat med Blåkulla. Här har du då något som skulle stå som en plats för häxornas och häxkonstens hemort, eller helt enkelt bara en plats dit de åkte för att festa och utföra sina sexuella lustar tillsammans med den store Djävulen. Nu kommer det dock finnas många olika uppfattningar om häxor, var de kommer ifrån samt vilken kraft dessa egentligen hade. I gemen kommer nästan alla trosformer att uppvisa häxan som något elakt och ondskefullt. Dock finns det de som vissa gånger avbildar häxan som något gott med goda krafter.

I realiteten, om det nu kan kallas för det, så ses historiskt sett häxan som en ond varelse. Att de kan flyga ska det inte vara något tvivel om, då kvasten också ses som det färdmedel dessa tog sig till Blåkulla med. En del gånger skulle detta också kunna vara en gren eller någon form av ett redskap som används i vardagens sysslor. Att namnet Blåkulla antagits som platsen för häxans ritualer, tros också vara förknippat med tyskan och namnet Blocksberg. Detta ska enligt sägnen också vara hemvisten för satan. Färgen blå var också för länge sedan förknippad med svart. Detta betyder helt enkelt att Blåkulla skulle kunna översättas till att bli den svarta kullen.

Blåkulla – Hemvisten i Sverige och internationellt sett

Något som kan vara mycket intressant är att tron på häxor i form av verkliga levande väsen var vida spridd under medeltiden. Här var det så att människor som ansågs inneha en mörk magisk kunskap, ofta brändes på bål. Detta var liksom ett sätt att uppvisa att ingen fick vara annorlunda och äga större krafter som andra inte kunde förstå sig på. Här handlar det då om något som kan härledas till det internationella planet. När det gäller häxans hemvist och festplats, så bottnar detta mera i den svenska folktron. Här blir det inte alls lika lätt att finna en utpekad plats där dessa samlades för sina ritualistiska lekar i andra länder.

Blåkulla anses då vara den ö som kallas för Blå Jungfrun. Här handlar det då om en plats som i verkligheten finns mellan norra Öland och Oskarshamn. De som mest pekar på detta är att de historiska sjöfarare som fanns, använde denna ö till att utföra offerhandlingar. Här kommer det också att finnas en annan plats som anses kunna vara häxans festplats. Detta är då det som kallas för Blåkullen på Brattön, som ligger mellan Marstrand/Tjörn och fastlandet. Hur som helst kommer det att vara Blå Jungfrun som utpekas i historieböckerna. Faktiskt finns det även de som än idag säger att de tagit med sig saker från denna ö, och blivit drabbade av sorg och olycka. Detta har då varit något som de inte blivit av med innan de återfört sakerna till denna ö.

Intresset för häxkonsten i Sverige

Idag är det kanske inte många som tror på häxor och häxkonsten i Sverige eller i övriga världen. Här handlar det istället om något som har fått bära namnet Wicca. Detta är då att kallas som en trosgrund. Faktiskt så är Wicca idag något som har tillåtits och blivit ansett som en religion. Naturligtvis kommer Wicca vara något som härstammar från de gamla traditionerna rörande just häxkraft. Dock kommer det enligt de troende att kunna vara en häxa utan att vara Wiccan. Detta klargör då således att häxkraft och Wicca enbart är mycket lika i många hänseenden, men absolut inte samma sak. Wicca kommer då således att vara det stora intresset och beskrivs bäst som en modern religion med sina rötter i häxkraftens traditioner.

Föremål som anses vara häxans redskap

När det gäller alla de olika föremål som anses vara det som användes av häxor, så är detta många men egentligen massor av de saker vi idag använder till att göra goda och hälsosamma saker med. Här handlar det till att börja med om kristaller, stenar och amuletter. Detta är idag något som de flesta använder som skydd och inte i syfte att skapa elaka gärningar. Det handlar naturligtvis mycket om månen och dess olika faser. Något som idag används för att spå framtiden i exempelvis stjärntecken. Efter detta finns det oljor som även dessa idag används för hälsa, friskhet och avslappnande bad för att bara ta några exempel.