De kulturella speglingarna rörande Blåkulla

Naturligtvis kommer häxor och häxkraft varit något som var vida spritt under hela världen under medeltiden. Här kanske det kallades för olika namn, men resultatet för den som hade kunskapen eller utförde ritualer som kunde härledas till häxkonst var detsamma. De dömdes till döden antingen genom pålning, stening eller genom att brännas på bål. Något som dock står helt klart är att hela historien rörande häxor och den magiska konsten har spår av förkristna och hedniska drag och ritualer. Något som många gånger ses i historier är att ”Det finns inget i det verkliga livet, som inte utspelar sig på Blåkulla”. På denna plats skulle alltså allt som hörde till vardagen finnas, vilket då talar för att det vardagliga livet också innehöll mycket sexuella ritualer och ett hedniskt sätt att leva.

Speciellt gällande riterna så återspeglas detta i många andra historiska ritualer från längre tillbaka samt under samma tid. Här handlar det då om likheter med sexuella lekar och riter som kan återfinnas i exempelvis Trakien. I det fallet handlar det fallet handlar det om Balkanhalvön, och massor med inslag från den grekiska mytologin. Det går även att läsa om kvinnor med trollkunskaper i den poetiska Eddan vid namn Hávamål. Naturligtvis är heller detta inte det enda, då häxkonst var något som spände även nästan hela Europa under den tid som folk verkligen trodde på detta fenomen.